Sicim Teorisi

Sicim,sözlük anlamı olarak bir şeyi bağlamak,sarmak,tutturmak gibi işlerde kullanılan iplik.Ancak teori olarak Sicim Teorisi yıldız,galaksi gibi çok boyutlu maddeleri açıklamaya yaraya Einsitein'ın Görelilik Kuramı ile atom gibi küçük boyutlu maddeleri açıklamaya yarayan Kuantum Mekaniği'nin tek çatı altında,tek teori olarak toplanmasıdır.Bu yüzden her şeyin teorisi denilir çünkü bütün fizik fenomenlerini açıkladığına inanılır.Klasik yaklaşıma göre sicim teorisi sıfır boyutlu noktalar olarak tanımlanan atomaltı parçacıkların aslında bir boyutlu ve ipliksi varlıklar olabileceğini varsayar.


Bu kuramın ana varsayımı ise maddenin en küçük yapıtaşının sadece dalga ve parçacıkardan değil 1 boyutlu sicimlerden oluştuğudur.Bu kuramın temel fikri gerçekliğin esas bileşenlerinin rezonans frekanslarında titreşen planck uzunluğunda olan(10−35 mm civarı) sicimler olduğudur.Teorinin başlangıcı 1960-1970 arasıdır.

Gabrile Veneziano ve matematikçi Leonhard Euler, denklemlerin kuarklar arasındaki kuvvetli etkileşmeyi ifade edebileceğini düşünmüştür. Veneziano’nun bu sezisi, bir süre sonra sicim teorisinin doğmasına neden olmuştur.

Sicim Teorisi henüz deneysel olarak kesinliği kanıtlanmamış bir Matematiksel varsayımdır.

Keşfedebildiğimiz kozmos 3 boyut ve 1 zaman boyutuna sahip olmak üzere 4 boyutludur.Fizikçilere göre Büyük Patlama sırasında 10 boyut meydana gelmiş,6 tanesi yoğuşarak kıvrımış diğer 4 boyut genişleyerek bizim kozmosumuzu oluşturmuş.Bu 10 boyutlu kozmosun iç içe olduğunu açıklamaktadır.

Son birkaç on yılda, Sicim Teorisi, mikroskobik bir yerçekimi teorisi için en umut verici aday olarak ortaya çıktı ve aslında bundan çok daha büyük bir iddia taşıyordu: Evrenimizin temel yapısının tam, birleşik ve tutarlı bir tanımını sunmaya çalışıyor. Bu nedenle, bazen oldukça kibirli bir isimle, “Her şeyin Teorisi” olarak adlandırılıyor.

Dediğim gibi,Sicim Teorisi 4 tenel kuvveti ve her türlü maddeyi bir araya getirmeyi amaçlar.Bu 4 temel kuvvet,güçlü etkileşim(kuvvetli nükleer güç),zaıf etkileşim(zayıf nükleer güç),kütleçekimi,elektromanyetizma dır.

Sicim Teorisi bu 4 kuvveti bir araya getirdiğinden evrene olan bakış açımızı değiştirmemizi gerektiriyor.Bu teori ile evrendeki ekstra boyutların varlığını da kabul etmemiz gerekir.

Evren neden yapılmıştır? Sıradan madde sırayla sadece üç temel bileşenden oluşan atomlardan meydana gelir: Nötron ve protonlardan oluşan bir çekirdeğin etrafında dönen elektronlar. Elektron gerçekten de temel bir parçacıktır ve ‘lepton’ adıyla bilinen bir parçacık ailesinin üyesidir; diğer yandan nötronlar ve protonlar, ‘kuarklar’ olarak bilinen daha küçük parçacıklardan oluşur. Kuarklar bildiğimiz kadarıyla gerçekten basit parçacıklardır.Tüm bu parçacıkların ve evrensel kuvvetlerin davranışı, Standart Model tarafından kusursuz bir şekilde tanımlanmıştır, dikkate değer bir istisna dışında: Yerçekimi.

Son birkaç on yılda, Sicim Teorisi, mikroskobik bir yerçekimi teorisi için en umut verici aday olarak ortaya çıktı ve aslında bundan çok daha büyük bir iddia taşıyordu: Evrenimizin temel yapısının tam, birleşik ve tutarlı bir tanımını sunmaya çalışıyor. Bu nedenle, bazen oldukça kibirli bir isimle, “Her şeyin Teorisi” olarak adlandırılıyor.
KAYNAKÇA:

-https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya-forum/2019/02/10/dunya-forum-sicim-teorisi-her-seyin-teorisi-mi-yoksa-hokkabazlik-mi/

-https://www.google.com/amp/s/evrimagaci.org/sicim-teorisi-nedir-7574/amp

-https://www.google.com/amp/s/www.forbes.com/sites/startswithabang/2016/11/25/what-every-layperson-should-know-about-string-theory/amp/

-https://www.britannica.com/science/string-theory

0 Yorum

Yorum Gönderme